UKINKONTIN virikemateriaaliT IKÄIHMISILLE JA ERITYISRYHMILLE!

Ukinkontti suunnittelee ja tuottaa aktivoivaa ja kuntouttavaa virikemateriaalia ikäihmisille ja erityisryhmille. Tuotteet on suunniteltu tuomaan iloa ja vaihtelua arkeen, lisäämään sosiaalista kanssakäymistä mukavalla tavalla sekä ylläpitämään toimintakykyä. Ne ovat kotimaisia, ja suunniteltu helposti käyttöönotettaviksi niin erilaisissa hoito- ja hoivayksiköissä, vapaaehtoistyössä kuin kotonakin.