Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ukinkontti

Yhteyshenkilö: Marjukka Kotkajuuri

Y-tunnus 2622875-9

Osoite: Laiduntie 1

Postinumero: 36760

Postitoimipaikka: Luopioinen

Puhelinnumero: 040-3584202

Sähköpostiosoite: marjukka.ukinkontti@gmail.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus, kerättävien tietojen sisältö ja säilyttäminen

Tämän rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja kehittämiseen kuten asiakassuhteen ylläpitämiseen ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä omien tietojensa käyttämistä suoramarkkinoinnissa.

Kerättävät tiedot: Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite ja tilauksen sisältö.

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on alkuperäisen asiakassuhteen kannalta yhteensopivaa ja tarpeellista.

3. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietolähteiden luovutus

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ukinkontin verkkokaupasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivuja käyttäessään.

Ei säännönmuksisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille. Ei tietojen luovutuksia EU.n tai ETAN ulkopuolelle.

4. Evästeiden käyttö

Ukinkontti voi käyttää evästeitä (ns. cookies) omilla sivuillaan. Näillä evästeillä parannetaaan palvelujen laatua ja seurataan kävijäliikennettä. Evästeiden toiminta-aika on rajattu eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle tai tiedostoille. Mikäli asiakas ei halua meidän saavan tietoa edellä mainituista asioista evästeiden avulla, useimmat selailuohjelmat mahdollistavat evästeiden poiskytkennän.

5. Rekisterin suojaus

Rekisteri suojataan SSL- suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö jonka toimenkuvaan käyttö kuuluu ja joka tarvitsee tietoja tehtävässään.

6. Rekisterin tarkistamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin  tallennetut tiedot. Tarkistuspyyntö  tulee toimittaa allekirjoitettuna reksiteristä vastaavalle henkilölle. Tarkistus on maksuton.

Asiakkaalla on myös  mahdollisuus kieltää kerättyjen tietojen avulla kohdistettu suoramarkkinointi.